Campania de informare şi conştientizare ADID Timiş

Mesajul campaniei: „Fii responsabil! Colectează separat pentru un judeţ curat”

În baza contractului de parteneriat încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, s-au realizat o serie de activităţi de informare şi conştientizare cu privire la procesul de precolectare separată a deşeurilor.

Obiectivele activităţilor desfăşurate au fost:

 • Creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a cetăţenilor din mediul urban şi rural cu privire la necesitatea gestionării corecte a deşeurilor;
 • Creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor de ambalaje;
 • Implicare activă a cetăţenilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a standardelor de mediu.

Scopul campaniei:

 • Respectarea legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;
 • Conservarea resurselor naturale;
 • Creşterea gradului de precolectare separată a deşeurilor;
 • Diminuarea riscurilor şi problemelor de sănătate asociate cu gestiunea defectuoasă a deşeurilor (abandonare deşeuri, eliminare neconformă);
 • Conştientizarea sintagmei 3R (reducere, reciclare, reutilizare);
 • Creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile valorificate;
 • Sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • Semnificaţia marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă;
 • Impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subţire;
 • Măsuri de prevenire a generării deşeurilor de ambalaje.

 

Activităţile s-au desfăşurat în 83 de localităţi din judeţul Timiş, în zonele: Ghizela, Timişoara, Deta şi Făgetunde. Au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii prin concesiunea serviciului de colectare a transportului de deşeuri în segmentul urban şi rural.

Mesajul a ajuns la cât mai multe persoane, la instituţii publice şi private care au o influenţă în comunitate în ceea ce priveşte transmiterea informaţiilor.

Activităţile ECO realizate:

 • Realizarea website-ului dedicat publicului larg;
 • Concursul on-line „Arta reciclării”;
 • Datarea celor 83 de unităţi administrativ teritoriale membre în ADID Timiş cu bannere si roll-up;
 • Achiziţia de recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile, containere şi autocolante informative.