Legislație specifică

  1. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare.
  2. OUG nr. 92/2021privind regimul deseurilor
  3. O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare.
  4. Ordinul nr.794/06.02.2012 al Ministrului Mediului şi Padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.
  5. Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare.
  6. Ordinul MM nr. 1595/2020 pentru aprobarea „Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului” care stabilesc obligația de utilizare a aplicației SIATD începând cu data de 01.01.2021
  7. Ordinul MM nr 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, cu modificarile si completarile utelioare