Legislație specifică

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje

Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu

Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Procedura, aprobată prin Ordinul nr. 1362 din 2018, privind autorizarea, avizarea anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor (forma actualizată conform Ordinului 1555/2020)

Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor

Hotărârea de Guvern nr. 856 din 2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

Sursă: Conținutul actelor normative aparține S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ